Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Особливості планування товарного асортименту

Планування асортименту продукції - це безперервний процес оновлення, удосконалення структури асортименту і приведення споживчих властивостей і характеристик продукції у відповідність до вимог покупців. Якщо дослідження маркетингу дозволяють отримати необхідну інформацію про особливості ринку, потреби і переваги покупців, то планування асортименту продукції перетворює цю інформацію з урахуванням вимог сегменту виробничих потужностей, технології, що застосовується на підприємстві, наявних матеріально-технічних, трудових та фінансових ресурсів, планованих витрат та прибутку в необхідну для споживачів продукцію. Цей процес повинен здійснюватись безперервно на протязі всього періоду господарчої діяльності підприємства.

Існують такі основні етапи планування асортименту продукції:

. Визначення існуючих і потенційних потреб покупців.

. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства. Аналіз структури асортименту продукції підприємства і конкурентів.

. Визначення того, які послуги та продукцію необхідно додати до асортименту продукції та послуг, або виключити з нього з причини недостатньої рентабельності, зниження конкурентоспроможності.

. Розробка пропозицій про засвоєння нових технологій, удосконалення випускаємої продукції за рахунок використання нової сировини, про застосування нових видів послуг

. Вивчення можливостей виробництва нових та удосконалених страв, включаючи питання ціни, собівартості та рентабельності.

. Проведення пробних продаж.

. Розробка спеціальних рекомендацій для виробників продукції щодо її якості, оформлення, додержання технології приготування.

. Підготовка рекомендацій щодо збуту продукції, включаючи час і графік виходу на ринок удосконаленого виробу, масштаби початкової фази реалізації продукції, програми проведення рекламних та інших заходів по стимулюванню збуту.

. Оцінка досягнутих результатів.

Планування асортименту продукції повинно постійно враховувати інформацію про стан життєвих циклів продукції та послуг, які пропонує підприємство. Це необхідно для складання об’єктивної оцінки відносно конкурентоспроможності асортиментної політики не тільки в теперішньому періоді, а і на подальшу перспективу [16].

Оцінка асортименту продукції з точки зору стану життєвого циклу товару передбачає проведення аналізу по наступним напрямкам:

визначення стадій життєвих циклів різноманітних виробів, що входять до торгового асортименту підприємства;

виділення переліку товарів, які знаходяться на стадії спаду та прийняття рішень відносно їх подальшої модернізації або зняття з виробництва;

визначення потенціалу продукції, яка знаходиться на стадії росту і зрілості для забезпечення необхідних об’ємів продаж і отримання встановлених сум та норм прибутку;

визначення переліку нової продукції і строків включення їх в асортимент продукції для підтримки його відповідності вимогам споживачів.

Необхідність в розробці асортиментних переліків викликана значним впливом на склад видової товарної номенклатури магазинів багатьох чинників.

Процес розробки асортиментних переліків відбувається у три етапи. На першому етапі затверджуються приблизні асортиментні переліки для основних груп магазинів з указанням основних споживчих комплексів і мікро комплексів, товарних груп і назв товарів. Деталізація і уточнення приблизних асортиментних переліків з врахуванням специфічних особливостей діяльності конкретних регіонів досягається на другому етапі шляхом розробки типових асортиментних переліків. В них відображаються тип підприємства, торговельна площа, перелік споживчих комплексів, міро комплексів, товарних груп, а також найменувань товарів і кількість їх різновидів.

Перейти на страницу: 1 2 3

Анализ финансовой устойчивости оптовой торговой организации (на материалах ОАО Торгодежда)
Процессы, происходящие в отечественной и зарубежных экономиках, наглядно показывают, что экономическая и социальная стабильность общества во многом зависит от финансовой устойчивости организаций. Финансовая стабильность субъектов предпринимательской деятельности - одно из в ...

Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО Астраханская энергосбытовая компания)
Для успешного функционирования предприятия большое значение имеет принятие обособленных экономических решений на основе всестороннего анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей экономической ...