Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Особливості планування товарного асортименту

Планування асортименту є безперервним процесом, тобто продовжується протягом усього життєвого циклу продукції: від зародження задуму про створення нового виробу до зняття його з виробництва.

Але підприємству не варто завжди постачати на ринок одну й ту саму продукцію. Постійне новаторство у випуску продукції - обов'язкова умова виживання підприємства на ринку.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Экономико-статистический анализ производительности труда
Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей работы предприятия, выражением эффективности затрат труда. Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего врем ...

Формування товарного асортименту в спеціалізованому магазині та шляхи його удосконалення
Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її допомозі здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави. За ...