Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Раціональна структура апарату управління є основою планомірного та ритмічного функціонування виробничої структури. На розвиток структур управління впливає ряд чинників, до яких належать виробнича структура, трудомісткість та складність управлінської роботи, вимоги ринку тощо. ТОВ «KLAST» складається з широко розгалуженої організаційної структури управління (Дод. А).

Керівництво ТОВ «KLAST» здійснює директор. Йому підпорядковані директора філій, комерційний директор, головний бухгалтер, начальник служби безпеки, юрист. Комерційному директору підпорядковані заступник директора по маркетингу та рекламі, заступник директора по загальним питанням, старший менеджер, завідуючий складом, керівники відділів, механік, яким у свою чергу підпорядковуються різноманітні відділи.

Заступнику директора по загальним питанням підпорядковані провідний інженер, програміст, перекладач, начальник відділу зовнішньоекономічних зв’язків.

Головному бухгалтеру підпорядковані бухгалтера та економіст з бухгалтерського обліку.

Економісти займається роботою з економічного планування на підприємстві, вдосконалення організації праці, управління виробництвом, форм та систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання працівників, здійснює організацію комплексного аналізу діяльності підприємства , забезпечує розробку пропозицій по ефективному використанню виробничих потужностей, підвищенню рентабельності виробництва, аналізує ефективність застосування діючих форм та систем оплати праці та забезпечує розробку пропозицій по їх удосконаленню, складає графіки виробництва продукції, забезпечує контроль виконання планових завдань шляхом оперативного регулювання роботи всіх дільниць виробництва, забезпечує ритмічну роботу всіх дільниць, проводить нормування та організацію праці робітників всіх відділів, забезпечує технічну підготовку виробництва.

Бухгалтерія здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства, забезпечує збереження власності товариства.

Начальнику служби безпеки підпорядковані сторожі та прибиральниці.

Завідуючому складом підпорядковані працівники складу, підсобні робітники, які виконують:

прийом матеріалів з перевіркою документації;

розпакування матеріалів;

зберігання матеріалів;

кількісна і якісна перевірка матеріалів;

зберігання перевірених матеріалів;

комплектування матеріалів для відправки в торгівельний зал та їх транспортування до торгівельного залу.

Відділ маркетингу співпрацює зі споживачами та постачальниками певної продукції. Працівники цього відділу проводять детальні маркетингові дослідження щодо попиту споживачів. Відділ маркетингу, використовуючи нову технологію, працюють над рекламою підприємства та представництвом продукції ТОВ «KLAST» не тільки в Хмельницькій області, не тільки в Україні, а й за її межами.

На сьогоднішній день підприємство має довгостроковий контракт на постачання товарів з такими підприємствами як Rasselstein Raumsysteme GmbH & Co KG, Multi-Trade Gmbh, Dachdeckergeschaeft Dorst GmbH (Німеччина) - постачають новітні будівельні суміші, Henkel (TM Ceresit) (Україна) - новітню лакофарбову продукцію, що безумовно забезпечує стабільне та подальше розширення підприємства.

Економічна ефективність в магазині ТОВ «KLAST» за період 2003-2007 р.р. можна охарактеризувати наступними показниками, що наведені у таблиці 1.

Таблиця 1 - Економічна ефективність в магазині

Показники

Од. виміру

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

Кількість працівників

чол.

95

115

107

127

135

Середньомісячна продуктивність праці 1-го робітника

шт.

3590

4200

4110

4470

5010

Перейти на страницу: 1 2 3

Экономико-организационное построение общественного питания в Республике Беларусь
Общественное питание - отрасль экономики по производству и реализации готовой пищи населению через сеть специализированных предприятий. Сегодня общественное питание представляет собой крупную, широко разветвленную отрасль народного хозяйства. Пища - основа жизни человека. ...

Анализ экономической деятельности компании Троян Плюс
Общие сведения компании ОсОО «Троян-Плюс» ...