Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Дані таблиці показують, що обсяг продажу товарів за 5 останніх років на підприємстві зріс з 3590 до 5010 шт. Це пояснюється тим, що відбулося відкриття нових магазинів, в наслідок цього магазин розширив кількість робочого персоналу.

Середньомісячний товарооборот магазину складає 659 549 тис. грн. Зростання показників економічної ефективності і діяльності ТОВ «KLAST» за період 2003-2007 рр. свідчить про прогресивний розвиток та прибуткову діяльність досліджуваного магазину.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Преддипломная практика является одним из важнейших средств формирования профессиональных навыков у молодых специалистов, направляемых для коммерческой деятельности на предприятия, учреждения и организации народнохозяйственного комплекса. Она имеет большое значение для подго ...

Антиинфляционная политика. Причины инфляции в Республике Беларусь
В мире практически нет стран, где бы во второй половине XX в. не существовала инфляция. Она как бы пришла на смену прежней болезни рыночной экономики, которая стала ослабевать, - циклическим кризисам. Инфляция была характерна для денежного обращения: России - с 1769 до 1895 ...