Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Дані таблиці показують, що обсяг продажу товарів за 5 останніх років на підприємстві зріс з 3590 до 5010 шт. Це пояснюється тим, що відбулося відкриття нових магазинів, в наслідок цього магазин розширив кількість робочого персоналу.

Середньомісячний товарооборот магазину складає 659 549 тис. грн. Зростання показників економічної ефективності і діяльності ТОВ «KLAST» за період 2003-2007 рр. свідчить про прогресивний розвиток та прибуткову діяльність досліджуваного магазину.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Анализ финансовых рисков в динамике с использованием группировки
В условиях рыночных отношений проблема оценки риска финансово-хозяйственной деятельности предприятий приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления. Предприятиям следует не избегать риска, а уметь у ...

Анализ экономических показателей деятельности ООО Алькор-Ко
Эффективная управленческая деятельность в современных сложных условиях невозможна без применения современных инструментов менеджмента (методов, методик, концепций, и т.д.). При всем многообразии инструментов управленческого воздействия, в рамках данной работы, я рассмотрю л ...