Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Організаційно-економічна характеристика підприємства

Дані таблиці показують, що обсяг продажу товарів за 5 останніх років на підприємстві зріс з 3590 до 5010 шт. Це пояснюється тим, що відбулося відкриття нових магазинів, в наслідок цього магазин розширив кількість робочого персоналу.

Середньомісячний товарооборот магазину складає 659 549 тис. грн. Зростання показників економічної ефективності і діяльності ТОВ «KLAST» за період 2003-2007 рр. свідчить про прогресивний розвиток та прибуткову діяльність досліджуваного магазину.

Перейти на страницу: 1 2 3 

Анализ формирования и использования прибыли в СПК Колхоз Восток
Прибыль, известнейшая с давних времен категория, получила новое содержание в условиях современного экономического развития страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Являясь главной движущей силой рыночной экономики, она обеспечивает интересы ...

Анализ эффективности деятельности ООО Солидарность
В условиях рыночных отношений, когда предприятия получают практически полную финансовую независимость, встаёт необходимость мобилизации всех внутренних резервов предприятия и дальнейшей их реализации для выживания в конкурентной среде. Имея надёжный источник капитала в виде ...