Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Основні етапи та принципи формування товарного асортименту

Формування асортименту - це цілеспрямована діяльність торговельного підприємства з підбору, забезпечення та підтримки груп, видів та різновидів товарів відповідно до суспільно необхідних потреб, споживчого попиту. Формування асортименту здійснюється в усіх ланках товароруху - від виробництва до роздрібного продажу. У кожній з них асортимент товарів різний. Але орієнтиром будь-якого підприємства при формуванні асортименту є торговий асортимент магазинів, призначений для задоволення потреб кінцевих споживачів.

Формування асортименту виробничими, оптовими або роздрібними підприємствами має свої специфічні риси. Але головний принцип, якого дотримуються усі підприємства - це отримання максимально можливого прибутку.

Під час формування асортименту товарів у магазинах повинно бути забезпечено виконання таких умов:

дотримання встановленого асортиментного профілю магазину;

максимальне розширення та оновлення асортименту пропонованих товарів із урахуванням зміни попиту населення, спрямоване на зростання товарообороту та підвищення рентабельності;

дотримання стабільності асортименту та проведення періодичних змін його по сезонах.

Залежно від етапів життєвого циклу асортимент підприємства можна розподілити так:

• нові товари;

• товари, що перебувають на етапі зростання;

• товари, що перебувають на етапі зрілості;

• застарілі товари.

Товари впроваджуються на ринок по черзі, приносять різний рівень прибутку на різних етапах свого життєвого циклу і залишають ринок, поступаючись місцем новим товарам. Одним із секретів успішного управління асортиментом є вміння виводити новий товар тоді, коли попередній товар стає зрілим або починає входити в етап спаду, але ще дає позитивні грошові потоки. Це сприяє подальшому розвитку підприємства завдяки інвестуванню коштів, отриманих від зрілого товару. Цією концепцією можна керуватися при роботі з асортиментом, навіть якщо він складається лише з двох товарів або видів продукції.

Формування асортименту товарів у роздрібних торговельних підприємствах - це складний процес, який базується на врахуванні впливу різних чинників. До загальних чинників належать споживчий попит і виробництво товарів. До специфічних належить тип і розмір магазину, його технічна оснащеність, умови товаропостачання (наявність, стабільність джерел поставки товарів), чисельність і структура населення, транспортні умови (стан доріг, наявність зупинок транспорту загального користування тощо), наявність магазинів-конкурентів [12].

Споживчий попит є основним чинником, який впливає на формування асортименту торговельного підприємства.

Формування товарного асортименту - велика та відповідальна робота, від якої залежить задоволення споживчого попиту та результати торговельної діяльності. Від правильної побудови асортименту товарів у магазинах залежить рівень організації торгівлі та сервісу, ступінь насиченості товарної маси, показники фінансово-економічної діяльності суб’єкта підприємництва.

Оскільки щодо багатьох товарів значна частина магазинів не може мати повного асортименту (окрім великих універмагів), то його формування здійснюється на основі обраної спеціалізації. Інакше кажучи, умовою формування асортименту в певному магазині є правильний вибір своєї спеціалізації та його можливості щодо її дотримання.

Управління асортиментом - це управлінський процес створення та підтримування відповідності між цілями фірми та її потенційними можливостями у процесах ринкової діяльності. Формування асортименту продукції на підприємстві є складним процесом, який здійснюється з урахуванням дії цілого ряду факторів.

Основними факторами формування товарного асортименту є:

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Экономика и управление
Экономика Организация, нормирование и оплата труда ...

Анализ финансового состояния ОАО Орбита
При всем многообразии форм бизнеса существуют основы, обязательные практически для всех областей коммерческой деятельности, опора на которые необходима для своевременной подготовки к потенциальным трудностям и снижения риска предпринимательства. Для эффективного ф ...