Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Основні етапи та принципи формування товарного асортименту

попит споживачів. Задоволення споживчого попиту є головною метою формування товарного асортименту. Він повинен відповідати запитам споживачів із урахуванням асортиментної структури. На підставі вивчення попиту приймаються рішення - що закуповувати та пропонувати клієнтам, в якому обсязі та асортименті;

можливості виробників і постачальників. Береться до уваги доступність використання необхідної сировинної бази, відповідність технологічних можливостей виробників забезпеченню потрібного рівня якості продукції, наявність достатніх матеріальних і фінансових ресурсів для виробництва різноманітних товарів, їх закупівель у зарубіжних країнах, а також рівень і співвідношення цін на них;

канали товароруху та збуту. Особливості виробництва, обігу, транспортування, споживання товарів впливають на вибір каналу товароруху та збуту. Окремі види ресурсів, як. правило, доставляють, прямим каналом - від виробника безпосередньо споживачу, без участі посередника, інші - через посередників у збуті. Налагодження цих каналів, час проходження через них матеріальних ресурсів, надійність, та ефективність роботи усіх учасників логістичного ланцюга під час їх проходження - все це впливає на вибір тих чи інших асортиментних позицій;

тип магазину. Визначає розмір торгової площі та асор­тиментного переліку. Магазин загальноміського призначення повинен охопити максимум асортиментних позицій та забезпечити більш широкий вибір товарів всередині кожної товарної групи, у той час як асортимент районного магазину буде представлений меншою кількісно видів та різновидів товарів відповідно до обсягу його товарообороту та величини торгової площі. Тому під час формування товарного асортименту забезпечують раціональний його розподіл між великими та дрібними магазинами однакової спеціалізації, між магазинами центру міста та його околицями;

спеціалізація підприємства торгівлі. У процесі створення торговельного підприємства приймають такі важливі для подальшої діяльності маркетингові, комерційні, логістичні рішення, як вибір асортименту, цільового ринку, стратегії, зони обслуговування та місця розміщення підприємства. Ці питання тісно взаємопов'язані для визначення напряму спеціалізації, на підставі якої підприємство будує свою асортиментну політику;

матеріально-технічні можливості торговельного підприємства. У виборі форми взаємовідносин між торговельним підприємством і споживачами вирішальну роль відіграють такі фактори, як наявність складських площ, їх пропускна спроможність, розмір торгових площ, наявність відповідного складського та торговельного обладнання, матеріальні можливості та досвід в організації обслуговування споживачів. Відповідно до тих умов, в яких функціонує підприємство, здійснюється вибір асортименту;

рівень цін на товари. Покупець визначає для себе граничну ціну діапазон цін, у межах якого він може купити товар. Структура асортименту за ціновим фактором залежить від типу магазину та місця його розміщення. У великих універсальних та спеціалізованих магазинах, розміщених у центральній частині міста, збільшується питома вага дорогих товарів;

методи продажу товарів;

забезпечення рентабельності. Будь-який рентабельний товар, що користується попитом у споживача, повинен бути пропонований для продажу;

стабільність. Споживач повинен знайти у магазині те, що він знаходив і купував раніше. Змінювати асортимент потрібно поступово;

мода. Визначає певні смаки та звички;

сезонні коливання. Найбільш повне задоволення сезонного попиту досягається шляхом розширення асортименту та включення до нього товарів сезонного призначення за рахунок тимчасового скорочення асортименту інших товарів [3].

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Ценовая стратегия предприятия
Рыночная экономика основывается на самостоятельных, экономически обоснованных товаропроизводителях, а для них цены - решающий фактор результатов производственной и финансовой деятельности фирмы. Рынок диктует условия выживания. Поэтому правильно выбранная ценовая политика, г ...

Характеристика основных экономических показателей предприятия
ООО «Меркурий» была создана 15 августа 2011 года двумя учредителями: Маньченков Вячеслав Валерьевич (50 % в уставном капитале), Музалева Ирина Викторовна (50 % в уставном капитале). Основной вид деятельности ООО «Меркурий» - производство макаронных изделий. Актуальность ...