Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Основні етапи та принципи формування товарного асортименту

Під час формування асортименту товарів на роздрібних торговельних підприємствах слід враховувати також дію загальних факторів - соціально-економічних, демографічних, природно-кліматичних, національно-побутових. До соціально-економічних факторів належать соціальний склад населення, яке обслуговують, обсяг доходів населення, ступінь розвитку та спрямування основних виробничих галузей у районі, місті. Демографічні фактори включають статевий та професійний склад населення, кількість сімей.

Формування асортименту товарів на підприємстві дозволяє забезпечити задоволення споживчого попиту, підвищення економічної ефективності підприємства і рівня торгового обслуговування населення.

Від складу і своєчасного оновлення асортименту товарів на підприємстві, в значній мірі, залежить степінь задоволення попиту, витрати потреб населення, які пов’язані з покупкою товарів, кількісні та якісні показники господарської діяльності фірми. Відсутність в фірмі окремих товарів, їх вузький, не стабільний або не відповідаючий запитам покупців асортимент, породжують незадоволений попит, збільшуючи витрати часу населення на пошук необхідних товарів, негативно відбивається на його економічній ефективності. Тому при формуванні асортименту товарів важливою вимогою являється максимальне задоволення попиту покупців при мінімальних витратах часу на здійснення покупки і забезпечення ефективної роботи підприємства.

Формування асортименту залежить від асортиментного переліку товарів підприємства.

Отже, розробка кожним конкретним магазином фірми асортиментного переліку товарів і здійснення контролю за його дотриманням веде до кращого обслуговування покупців цільового ринку і створення стійкого асортименту. У випадку виявлення відсутності в продажі товарів, які передбачені асортиментом, підприємство повинне приймати міри по їх завозу в магазин [12, 17].

Наявність асортиментного переліку дозволяє не тільки раціонально регулювати асортимент товарів, але і систематично контролювати його повноту і стабільність.

Процес формування асортименту товарів в магазині «KLAST» складається з наступних етапів.

На першому етапі маркетологи встановлюють груповий асортимент товарів. Ця робота проводиться на основі маркетингових досліджень в області цільового ринку. В залежності від цього визначені місце та роль фірми в загальній системі торгового обслуговування населення району та міста.

На другому етапі формування асортименту проводяться розрахунки структури групового асортименту, визначаються кількісні співвідношення окремих груп товарів. При цьому слід врахувати площу магазину.

На третьому - етапі визначається внутрішньогруповий асортимент, здійснюється підбір конкретних видів товарів в границях кожної групи. Це найбільш відповідальний етап, і від того, наскільки вірно сформовано тут асортимент товарів, залежить задоволення попиту покупців цільового ринку. На цьому етапі потрібно продумати раціональне розміщення товарів в магазині. Покриття для підлоги (лінолеум, доріжки, ковролін) слід розташовувати в рулонах на стелажах, а також у такому вигляді, який є сприятливим для ознайомлення з товаром, слід розташовувати шпалери, клейонку. Плитку облицювальну, фриз, бордюр, декор, профіль для плитки потрібно розміщувати на спеціальних виставкових стелажах.

На четвертому етапі відбувається організація товаропостачання, яка забезпечує доставку товарів згідно з розробленим асортиментним переліком.

На кінцевому етапі в магазині «KLAST» ведеться контроль за дотриманням асортиментного переліку, перевірка накладних на поставленні товари, а також робота по формуванню асортименту з урахуванням очікування змін в попиті населення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Экономика и управление
Экономика Организация, нормирование и оплата труда ...

Экологическая экспертиза
Двадцатое и двадцать первое столетие характеризуется интенсивным ростом населения Земли, развитием урбанизации. Появились города-гиганты с населением более десяти миллионов человек. Развитие промышленности, транспорта, энергетики, индустриализация сельского хозяйства привел ...