Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Основні етапи та принципи формування товарного асортименту

Комп'ютерне моделювання товарного асортименту передбачає таку послідовність. Перший етап - це логічний підбір факторів, що вводяться у модель. При цьому фактори повинні бути кількісно вимірюваними.

Другий етап - це встановлення математичної форми зв'язку між величиною групового або внутрішньогрупового асортименту та факторами, що його обумовлюють. На практиці найчастіше застосовують лінійні рівняння множинної регресії.

Третій етап - це визначення значень параметрів рівнянь. Завершальний етап - це розрахунок товарного асортименту на плановий період. Він здійснюється шляхом підстановки розрахованих параметрів у рівняння регресії [3].

Робота щодо формування асортименту товарів у магазинах повинна проводитись відповідно до таких принципів:

. Відповідність асортименту характеру попиту покупців. Працівники магазину повинні враховувати особливості попиту населення для того, щоб найбільш повно задовольнити потреби сегментів ринку. Також потрібно мати в повному асортименті супутні товари (шпалери - клей, плінтуса - цвяхи без голівок, шпаклівка ґрунтована - кольорова шпаклівка та ін.).

. Забезпечення достатньої повноти асортименту товарів. Слід запобігати включенню випадкових товарів, що не відповідають призначенню та профілю торговельного підприємства. Розширення асортименту товарів тісно пов'язано зі зростанням товарообороту. Підвищення обсягу товарообороту можна досягти за рахунок розширення асортименту.

Наявність широкого асортименту обумовлюється такими завданнями:

необхідність заняття переважного положення на ринку підприємств роздрібної торгівлі за рахунок оптимального як за широтою, так і за глибиною представлення асортименту;

необхідністю виконання намічених фінансових результатів;

іміджевою політикою магазину (мережі) на місцевому або національному ринку.

Основну увагу під час формування асортименту приділяють наявності: товарів вітчизняних виробників відомих марок; найбільш відомих марок зарубіжних виробників; торгових марок, які активно рекламують у засобах масової інформації; продукції власного виробництва у супермаркетах.

. Придання асортименту товарів необхідної стійкості, стабільності, гнучкості. Забезпечення стійкості асортименту, дозволяє скорочувати витрати часу на здійснення покупки та відвідування торговельних підприємств.

. Включення в асортимент нових товарів. Слід враховувати, що асортимент товарів постійно оновлюється. Цей процес відбувається під впливом науково-технічного прогресу, моди, та інших факторів. Тому на підприємстві необхідно проводити комерційну роботу щодо активного включення нових товарів, або додання нових гам кольорів, візерунків (шпалери, фарби, плитка облицювальна), матеріалів (лінолеум, клейонка) в асортимент магазинів.

. Замінність товарів. Дає можливість відмовитись від необхідності мати набір виробів майже усіх моделей, фасонів, кольорів, малюнків, матеріалів та разом із тим задовольнити попит покупців, використовуючи можливості альтернативного попиту.

. Підбір товарів із урахуванням необхідності забезпечення зростання товарообороту, підвищення рентабельності роботи магазинів. Під час формування асортименту потрібно враховувати витрат на реалізацію товарів, розміри торгових націнок, цінові дисконти на закупівлю великої партії товару, комерційний ризик. Правильне поєднання товарів із різним відсотком торгових націнок забезпечує умови для досягнення виконання планових завдань з товарообороту та отри­мання цільового рівня рентабельності.

На формування асортиментної політики впливає ряд факторів:

темпи НТП;

зміни у структурі ринкового попиту;

фінансові можливості підприємства;

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Анализ экономической деятельности компании Троян Плюс
Общие сведения компании ОсОО «Троян-Плюс» ...

Анализ финансового состояния предприятия ОАО Ростелеком
Значительную роль в изучении деятельности предприятия играет финансовый анализ. Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в прошлом с целью оценки будущих условий и результат ...