Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Шляхи удосконалення товарного асортименту спеціалізованого магазину «KLAST»

Постійна належність широкого і стійкого асортименту товарів в продажу, які відповідають вимогам покупців сприяє ритмічному виповненню завдання по товарообороту, досягненню економічної і соціальної ефективності роботи магазину, збереженню повного задоволення попиту населення. Ширина, глибина і стійкість асортименту є показниками раціонального підходу комерційної служби магазину до формування асортименту. Належність у продажу оптимально широкого і глибокого асортименту дозволяє задовольнити будь-які запити покупців, які формуються під впливом економічних, соціальних, національних та інших факторів [6].

З часом асортимент товарів ширшає, оскільки підприємства шукають нові шляхи для збільшення обсягу продажу. Розширення асортименту товарів, яке вигідне не тільки покупцям. При цьому збільшується середня вартість покупки, значно зростає товарооборот. Існують декілька різноманітних варіантів розширення асортименту:

Поновлення асортименту;

Розширення асортименту;

Розповсюдження товарного знаку.

Поновлення асортименту будівельних матеріалів - пропонування нових виробів для заповнення тих ринкових позицій, які залишилися непоміченими конкурентами або з'явилися в результаті зміни смаків і потреб споживачів.

Процес розробки перспективного товару складається з розробки і відбору ідей, економічного аналізу, розробки прототипу, іспиту, комерціалізації.

Розробка і відбір ідей.

З появою нових ринкових потреб відповідно з’являються ідеї відносно того, як ці потреби задовольнити.

З величезної сукупності ідей підприємство обирає лише такі, які можливо та доцільно втілювати в життя. Для відбору ідей застосовуються наступні критерії:

чи підходять для нового товару існуючі виробничі потужності;

які масштаби технічного і маркетингового ризику.

Для промислових товарів вагомим критерієм є рентабельність.

Економічний аналіз.

В його основі лежить вирішення питання, чи виправдані будуть витрати на впровадження нового товару. Підприємство складає:

прогноз обсягів продажу даного товару за різними цінами;

оцінку витрат, пов'язаних з різними обсягами виробництва товарів;

потенційний касовий виторг і прибуток на інвестиції у випадку впровадження даного товару.

Пропонування прототипу.

Прототип - це діюча модель проектованого товару. Пропонування прототипу - це продаж і випробовування декількох дослідних зразків (прототипів), включаючи їх упаковку.

На цьому етапі поєднуються різноманітні елементи маркетингової стратегії. Підприємство оцінює можливість серійного виробництва, визначає ресурси, доведення товару до споживача.

Випробовування.

Невелика група споживачів користується даним товаром, порівнюючи його з існуючими товарами замінниками. Якщо результат позитивний, товар переходить у етап маркетингових випробовувань. Він іде у продаж обмеженою кількістю в деяких регіонах країни, а підприємство, тим часом, вивчає реакцію споживачів.

Комерціалізація.

Це закупівля товарів великими партіями і розподіл продукції в магазині. Ця фаза вимагає координації багатьох видів діяльності: приймання, розміщення, ціноутворення і просування товару.

Головне, щоб маркетингові заходи не проводилися у відриві від виробництва. Інакше споживачі отримають можливість купити товар, перш ніж підприємство буде в стані забезпечити його в достатній кількості. Цією ситуацією можуть скористуватися конкуренти [4, 16].

Не слід забувати і про виставки-продаж товарів, за допомогою яких збільшується обсяг продажу товарів за рахунок імпульсного попиту.

Ще одним шляхом є розширення асортименту товарів за допомогою рекламної роботи.

Практика роботи за раніше складеним планом реклами має декілька переваг порівняно з плануванням реклами у останню хвилину, навмання. Правильно складений план реклами дає час для створення задовільного рекламного оголошення.

З належністю перспективного плану можна закупити невеличку партію нового товару і розпочати дослідну торгівлю, виявити ставлення покупців до цього товару і керуватися отриманим досвідом при подальших закупках товарів. Передчасне планування дає змогу керівнику магазину своєчасно виявити свої помилки і виправити їх.

Необхідно шукати нових постачальників товарів, оновлювати торговий асортимент, що призведе до підвищення рівня закупівлі товарів, а в результаті цього збільшиться реальний чистий прибуток.

Потрібно раціонально розміщувати товари в магазині: фарби емалеві, для фарбування стін та інші види лакофарбової продукції необхідно презентувати на спеціальних стендах, на якому представлені різні гами кольорів та відтінків; також потрібно пам’ятати про мерчандайзингові закони - потрібно невеликі за розмірами товари розміщувати на «рівні ока», а великогабаритні товари в місцях, які б не заважали для ознайомлення з товарами; необхідно розміщувати товари по марці, виду, розміру - так споживач краще сприймає інформацію. Типовий приклад угруповання в магазині є розміщення карнизів та плінтусів, шпатель, терка, кельма, рулетка, щітки.

Перейти на страницу: 1 2

Анализ эффективности деятельности компании Пицца Оллис
Актуальность темы работы обусловлена тем, что общественное питание представляет собой крупную, широко разветвленную отрасль народного хозяйства, которая решает важные социально-экономические задачи. Общественное питание - разновидность торговой деятельности, предмет кото ...

Формирование издержек производства на предприятиях нефтегазового комплекса
Формирование издержек производства и обращения, их учет имеют важное значение для предпринимательской деятельности организаций. Это важно не только во взаимосвязи с действующим в настоящее время налоговым законодательством, но и в соответствии с местом бухгалтерского учета в ...