Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Шляхи удосконалення товарного асортименту спеціалізованого магазину «KLAST»

Вагомим шляхом удосконалення товарного асортименту є підвищення ефективності управління. Підвищення ефективності управління є раціональне використання виробничих або торгових площ підприємства, що пов’язано з впровадженням сучасних схем виробничо-технологічних або торгово-технологічних процесів, використанням найновішого виробничого (торгового) обладнання та устаткування, оформленням виробничого інтер’єру згідно вимог часу.

Висновк

и

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

На наш погляд, постійна увага в магазинах повинна бути обернена на формування товарного асортименту, встановлення такої номенклатури товару, яка задовольнила б товарну структуру попиту населення, що розвивається в часі процесу.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення.

Планування товарного асортименту ТОВ «KLAST», як і будь якого магазину, є безперервним процесом. Отже, виходячи з цього підприємству необхідно постійно оновлювати асортимент товарів - це є показником рівня конкурентної спроможності магазину серед інших магазинів аналогів.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість і найменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бути приділена в універмагах.

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування, є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структуру товарообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованих типів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Контингент покупців складається з осіб різного віку, з різним рівнем доходів. У своїй товарній політиці фірма в основному орієнтується на покупців з середнім рівнем достатку. Ми вважаємо, що проблема управління асортиментом є однією з прикордонних областей у сфері менеджменту і маркетингу.

На формування асортименту впливає значною мірою фінансовий стан магазину, зміни у структурі попиту, зміни в асортиментній політиці конкурентів, комерційний ризик.

На основі аналізу показників асортименту магазина ТОВ «KLAST» можна зробити наступні висновки:

асортимент товарів володіє достатньо високим обновлюваним;

задовольняє попит по широті і глибині асортименту будівельних матеріалів;

висока стійкість асортименту.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників свідчить про правильне формування асортименту товарів в магазині.

Ми пропонуємо на основі дилерських договорів з такими постачальниками будівельних матеріалів, як «Pinotex», «Venezia», «APOLLO», «Weldone» а так само з постачальниками з якими співробітничаємо «Капарол», «NOVA», «AQUA», «Мегаком», «Пиастрелла», «Край Керама», розширити і поглибити асортимент лінолеуму, жалюзі, роллетів, піни монтажної, шпалерів, бачків та інших товарів.

Ми вважаємо, що потенційні можливості збуту в магазині ТОВ «KLAST» залежать від того, на скільки пропонований асортимент товарів відповідає запитам покупців, що формуються під впливом реклами. Для цього ми пропонуємо приймати замовлення споживачів по каталогах.

Доцільним є зміна графіку роботи магазину. Збільшити тривалість роботи магазина до 22.00 години. Так само нами пропонується розподілити приріст товарообігу не рівномірно а прямо пропорційно скачкам товарообігу, тобто де вище позитивний пік, там і вище приріст.

Практичне впровадження наших пропозицій дозволить підвищити товарообіг і прибуток і додатково привернути постійних клієнтів магазина ТОВ «KLAST».

Перейти на страницу: 1 2 

Анализ финансового состояния ООО АйТиАйСи
.Общая характеристика ООО «АйТиАйСи» Общество с ограниченной ответственностью «АйТиАйСи», согласно Устава, является коммерческой организацией, главной целью которой является извлечение прибыли. Организация учреждена единственным учредителем - Марченко Михаилом Олеговичем ...

Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО Астраханская энергосбытовая компания)
Для успешного функционирования предприятия большое значение имеет принятие обособленных экономических решений на основе всестороннего анализа финансового состояния и платежеспособности предприятия. Устойчивое финансовое состояние формируется в процессе всей экономической ...