Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Шляхи удосконалення товарного асортименту спеціалізованого магазину «KLAST»

Вагомим шляхом удосконалення товарного асортименту є підвищення ефективності управління. Підвищення ефективності управління є раціональне використання виробничих або торгових площ підприємства, що пов’язано з впровадженням сучасних схем виробничо-технологічних або торгово-технологічних процесів, використанням найновішого виробничого (торгового) обладнання та устаткування, оформленням виробничого інтер’єру згідно вимог часу.

Висновк

и

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

На наш погляд, постійна увага в магазинах повинна бути обернена на формування товарного асортименту, встановлення такої номенклатури товару, яка задовольнила б товарну структуру попиту населення, що розвивається в часі процесу.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення.

Планування товарного асортименту ТОВ «KLAST», як і будь якого магазину, є безперервним процесом. Отже, виходячи з цього підприємству необхідно постійно оновлювати асортимент товарів - це є показником рівня конкурентної спроможності магазину серед інших магазинів аналогів.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість і найменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бути приділена в універмагах.

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування, є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структуру товарообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованих типів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Контингент покупців складається з осіб різного віку, з різним рівнем доходів. У своїй товарній політиці фірма в основному орієнтується на покупців з середнім рівнем достатку. Ми вважаємо, що проблема управління асортиментом є однією з прикордонних областей у сфері менеджменту і маркетингу.

На формування асортименту впливає значною мірою фінансовий стан магазину, зміни у структурі попиту, зміни в асортиментній політиці конкурентів, комерційний ризик.

На основі аналізу показників асортименту магазина ТОВ «KLAST» можна зробити наступні висновки:

асортимент товарів володіє достатньо високим обновлюваним;

задовольняє попит по широті і глибині асортименту будівельних матеріалів;

висока стійкість асортименту.

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників свідчить про правильне формування асортименту товарів в магазині.

Ми пропонуємо на основі дилерських договорів з такими постачальниками будівельних матеріалів, як «Pinotex», «Venezia», «APOLLO», «Weldone» а так само з постачальниками з якими співробітничаємо «Капарол», «NOVA», «AQUA», «Мегаком», «Пиастрелла», «Край Керама», розширити і поглибити асортимент лінолеуму, жалюзі, роллетів, піни монтажної, шпалерів, бачків та інших товарів.

Ми вважаємо, що потенційні можливості збуту в магазині ТОВ «KLAST» залежать від того, на скільки пропонований асортимент товарів відповідає запитам покупців, що формуються під впливом реклами. Для цього ми пропонуємо приймати замовлення споживачів по каталогах.

Доцільним є зміна графіку роботи магазину. Збільшити тривалість роботи магазина до 22.00 години. Так само нами пропонується розподілити приріст товарообігу не рівномірно а прямо пропорційно скачкам товарообігу, тобто де вище позитивний пік, там і вище приріст.

Практичне впровадження наших пропозицій дозволить підвищити товарообіг і прибуток і додатково привернути постійних клієнтів магазина ТОВ «KLAST».

Перейти на страницу: 1 2 

Формування товарного асортименту в спеціалізованому магазині та шляхи його удосконалення
Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її допомозі здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави. За ...

Анализ хозяйственной деятельности коммерческой организации
Анализ хозяйственной деятельности Задача 1 На основании исходной информации проанализировать динамику товарной продукции, цен и натуральных объемов выпуска. Выявить наметившиеся тенденции. Таблица 1 - Перечень исходной информации для выполнения задания АХД (р ...