Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Анализ населения и трудового потенциала

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 января 2011 года составила 972,2 тыс. человек, из них городское - 568,4 и сельское - 403,8 тыс. человек.

Таблица 1.

Население по полу и возрастным группам в Республики Бурятия.

Мужчины

Женщины

Все население

462355

509666

52,4

100

100

100

1102

Население в возрасте:

моложе трудоспособного

105560

100605

48,8

21,2

22,9

19,7

953

трудоспособном

311342

292281

48,4

62,1

67,3

57,3

939

старше трудоспособного

45449

116777

72

16,7

9,8

23

2569

Средний возраст, лет

32,7

37

х

х

х

х

Медианный возраст, лет

30,3

35

х

х

х

х

Городское население

266541

301091

53

100

100

100

1130

Население в возрасте:

моложе трудоспособного

57594

54785

48,8

19,7

21,6

18,2

951

трудоспособном

183625

177471

49,1

63,7

68,9

58,9

966

старше трудоспособного

25319

68832

73,1

16,6

9,5

22,9

2719

Средний возраст, лет

32,3

37,1

х

х

х

х

Медианный возраст, лет

29,5

34,8

х

х

х

х

Сельское население

195814

208575

51,6

100

100

100

1065

Население в возрасте:

моложе трудоспособного

47966

45820

48,9

23,1

24,5

22

955

трудоспособном

127717

114810

47,3

60,1

65,3

55

899

старше трудоспособного

20130

47945

70,4

16,8

10,2

23

2382

Средний возраст, лет

33,4

36,9

х

х

х

х

Медианный возраст, лет

31,6

35,4

х

х

х

х

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Анализ ценовой политики
Тема данной курсовой работы «Анализ ценовой политики» актуальна, так как ценообразование играет важную роль в хозяйственной деятельности предприятия. Основные задачи ценовой политики фирмы на выбранном рынке - это обеспечение устойчивой запланированной прибыли и устойчив ...

Формування товарного асортименту в спеціалізованому магазині та шляхи його удосконалення
Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її допомозі здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави. За ...