Crossfinances

Финансовая аналитика

Категории

Затраты на заработную плату работников

Затраты на заработную плату работников складывается из зарплат каждого работника.

(2.2)

где ДЗП - денежные средства, необходимые для оплаты наемных работников, перечисленных ранее должностей, в год.

ДЗПi - зарплата одного работника определенной должности в месяц,

n - количество работников определенной должности.

Анализ финансового состояния предприятия (на примере ООО Жемчужина)
Под финансовым состоянием предприятия понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Финансовое состояние предприятия - это совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые обязательства. Финансовое состояние может быть ус ...

Формування товарного асортименту в спеціалізованому магазині та шляхи його удосконалення
Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її допомозі здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави. За ...